Wat kan JSA Advies voor jou doen? Wegwijs in de  cosmeticawetgeving en veiligheidsbeoordeling voor jou producten.

Valt uw product onder de cosmeticawetgeving dan bent u  ‘verantwoordelijke persoon’ voor uw cosmetica, zelfs als u ze invoert of door een loonfabrikant laat maken. U zorgt ervoor dat uw producten veilig zijn en aan de regels voldoen. Een bedrijf dat consumentenproducten verhandelt onder private label wordt juridisch gelijkgesteld aan de fabrikant van het product.

JSA begeleidt je bij het opmaken van de wettelijke verplichte documenten en voert een veiligheidsbeoordeling uit nodig bij het in de markt zetten van een cosmetisch product zoals massageolie, shampoo bars, natuurlijke zeep, een lipbalsem, parfums, kamergeuren...

Wat betekent dit concreet?                                                                           

Je unieke nummering aanmaken bij het CPNP:
Voor u een cosmeticaproduct op de markt brengt, moet u alle gegevens van uw product notificeren bij de Europese Unie via de Cosmetic Product Notification Portal.

Het productinformatiedossier (PID deel A) aanmaken:
• beschrijft uw cosmeticaproduct• toont aan dat het bij normaal gebruik veilig is.
• onderbouwt uw productclaim(s). Een claim of bewering zegt wat het product doet.
• beschrijft dat uw product volgens goede productiepraktijken (GMP) is gemaakt.

Het etiket aanmaken:
• de naam en het adres van de verantwoordelijke persoon • de nominale inhoud (zonder verpakking) • de minimale houdbaarheid • de gebruiksaanwijzing, indien nodig • het lotnummer • de functie van het product • de ingrediëntenlijst.

De veiligheidsbeoordeling (PID deel B):
Voor elk cosmetisch product op de Europese markt is een veiligheidsbeoordeling nodig. Hierbij wordt gecontroleerd of het product veilig is voor de consument. JSA heeft ervaring met het uitvoeren van veiligheidsbeoordelingen voor cosmetische producten. Een veiligheidsbeoordeling omvat: het veiligheidsrapport opmaken en beoordelen • de kwaliteit en toxiciteit van het product • het fabricageproces• de allergenen • de effecten op de consument.

Laboanalyse:
Indien noodzakelijk kan een productanalyse aangevraagd worden bij een erkend laboratorium.

VRAGEN: NEEM CONTACT OP

Onderstaande opleidingen helpen je om zelf aan de slag te gaan:

Opleiding: Masterclass cosmeticawetgeving.
De wetgeving plantaardige verwerking non food. Deze masterclass reikt je een leidraad aan om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen bij het in de markt zetten van een cosmetisch product. Meer info zie thema Opleidingen.

Opleiding: Natuurcosmetica jaartraject.
Dit jaartraject is bedoeld voor mensen die er ernstig aan denken of zelfs reeds stappen hebben ondernomen om hun opgedane kruidenkennis te valoriseren en er professioneel mee aan de slag willen gaan, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige (hoofd- of bijberoep), hetzij coöperatief (waarbij infrastructuur en vergunningen gedeeld worden met gelijkgezinden).